In 1996 is Bouwbedrijf Gebroeders van Manen opgericht door Eep van Manen en zijn broer Henri van Manen. De bedrijfshal aan de Max Planckstraat 28 in Ede, Gelderland is het centrum van waaruit gewerkt wordt.

Inmiddels werken er bij het bedrijf 4 timmerlieden in vaste dienst.

Het bedrijf is een door BOUWRADIUS erkend leerbedrijf. Via de REVABO, het opleidingsinstituut, werken er dan ook leerlingen en stagiaires binnen ons bedrijf.

Zoals bij een goed bouwbedrijf verwacht mag worden wordt er Arbo vriendelijk gewerkt en hebben alle medewerkers de cursus bedrijfshulpverlening gevolgd en worden ze jaarlijks bijgeschoold.